Nytt liv for Kranaskjæret?

Storprosjekt avgjøres denne uka.

Med tidløse materialvalg og stramme linjer knytter designet på det nye anlegget sammen de ulike byggestilene i byen uten å ruve i landskapet. Utsikten både fra havna og land blir uhindret, men havna får et snertent servicebygg.

Til tross for beliggenhet midt i Vågen, like ved gjestehavna, er det mange som ikke kjenner til det lille skjæret med den lange historien. Her har det vært kjølhalingsanlegg med mastebukk for store skip i lange tider, og deler av det lille skjæret er å regne som et kulturminne.

 

Hvis politikerne vil det, kan skjæret nå få nytt liv og bli midtpunkt i et spektakulært byggeprosjekt. Kristiansund og Nordmøre Havn har søkt om godkjennelse av rammesøknaden, for et prosjekt som ikke bare vil gjøre kulturminnet Kranaskjæret tilgjengelig for publikum, men også gi gjestehavna i byen en kjærkommen ansiktsløftning. For mange besøkende, som kommer sjøveien, er dette området det første de ser av byen, og i hard konkurranse med flott anlegg i hele regionen, trenger byens gjestehavn både bedre fasiliteter og en visuell ansiktsløftning.

Moderne, men respektfullt

Idunn Eide Sanden har som trainee i Kom Kultur og Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, fått jobbe med prosjektet sammen med Norconsult Kristiansund og er fornøyd med planene de nå legger fram.

-Her har vi greid å skape et funksjonelt bygg som huser både serviceanlegg for gjestehavna og en kafé som er åpen for alle, samtidig som vi løfter fram kulturminnene i form av mastebukken og omrisset av den gamle kullbingen, forklarer hun.

Tegningene viser en spenstig kombinasjon av moderne design og tidløse materialer i kafébygget, og respekt for kulturminnene, som hele tiden er lagt til grunn for de praktiske og estetiske valgene.

Designet på kafébygget føles lunt, men utnytter samtidig den vakre utsikten fra skjæret.

Historie og identitet

Å vise fram en kullbinge som er i ferd med å ramle sammen, er ikke lett, spesielt når hele skjæret ligger lavt i forhold til vannet, så der man har valgt å gjenreise mastebukken, blir kullbingen tatt med videre i historien gjennom et omriss som skaper et eget rom der man vil kunne oppleve en historisk utstilling. Slik balanseres moderne løsninger og historisk identitet ypperlig.

 

-Selve servicebygget er lavt og diskret i forhold til omgivelsene, og skal ikke skygge for noe av omliggende bygg, forklarer Idunn og viser på tegningene hvordan materialbruken er inspirert av bebyggelsen i Vågen og at selv kurven på taket finner en parallell i de naturlige omgivelsene.

-Ellers har inspirasjonen vært en tanke om at man skal føle det som om man er på en båt.

Stort potensiale for Vågen

På sikt er det småbåtlaget som skal ta over drifta av bygget, og de stiller seg svært positive til planene. Men de er ikke den eneste som vil nyte godt av denne utbyggingen. Hele Vågen vil få et løft med dette prosjektet, og sees det i sammenheng med det gamle forkjøkkenet, ligger det et enormt potensiale i anlegget.

-Vi ser jo at det er store muligheter for eksempel for konserter og lignende arrangement her, smiler Idunn.

Så stilig kan det nye Kranaskjæret bli seende ut på kveldstid. Tenk så spektakulært for ankommende båter!

Opp til politikerne

Da gjenstår det bare å se hva politikerne blir enige om når de denne uka behandler planene. At det vil være et løft for både Kranaskjæret, gjestehavna og Vågen, kan det være liten tvil om.